Dražobná spoločnosť BBA

Dražby | Likvidácie | Inkasná činnosť | Osobný bankrot
Servis pre obchodné spoločnosti

Dražby

Cieľom dražby je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby. Ustanovený licitátor sa obracia na účastníkov dražby s výzvou na podávanie ponúk.

Viac informácií

Likvidácia

Zrušte svoju firmu úspešne a do úplného konca v súlade s platnou legislatívou. Zbavíme vás nepotrebnej alebo aj zadlženej spoločnosti. Preberáme za vás kompletnú zodpovednosť pri likvidácií, ktorú by ste mali ako jej majiteľ.

Viac informácií

Inkasná činnosť

Komplexné služby zamerané na vymáhanie pohľadávok každého druhu, bez ohľadu na ich výšku, pričom nie je relevantné, aký subjekt reprezentuje stranu veriteľa alebo dlžníka. Vymáhanie pohľadávok uskutočňujeme súdnou aj mimosúdnou cestou.

Viac informácií

Obchodné spoločnosti

Rozhodli ste sa, že začnete podnikať, ale nie ste si istý, aký typ podnikania je pre vás ten pravý? Poradíme vám, či si radšej založiť s. r .o. , a. s. alebo využiť iné možnosti.

Viac informácií

Denne pomáhame našim klientom.

Komplexné služby pre lokálne začínajúce, rastúce i rodinné firmy, ktoré podporia vašu konkurencieschopnosť na trhu.

Služby renomovanej poradenskej spoločnosti vás nemusia stáť desiatky tisíc eur. BBA auctions, s. r. o. prináša dostupné a efektívne riešenia, vďaka ktorým bude váš biznis rásť.

0
Dražieb
0
Completion
0 %
Satisfaction

Spokojní klienti

Máte ďalšie otázky?