Servis pre obchodné spoločnosti

Rozhodli ste sa, že začnete podnikať, ale nie ste si istý, aký typ podnikania je pre Vás ten pravý? 

Poradíme Vám, či si radšej založiť s.r.o., a.s. alebo využiť iné možnosti.

Ak už máte založenú obchodnú spoločnosť, poskytneme vám kompletný servis.

Vyriešime spolu s vami:

 • vstup ďalšieho investora alebo spoločníka
 • založenie obchodnej spoločnosti aj v ČR
 • založenie a správa obchodnej spoločnosti mimo EÚ
 • založenie a správa zvereneckého fondu v ČR
 • založenie a správa obchodnej spoločnosti pre zahraničné osoby i osoby z tretích krajín
 • založenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB)
 • likvidácia obchodných spoločností
 • likvidácia spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB)
 • zmena sídla spoločnosti
 • vymenovanie a odvolanie konateľa obchodnej spoločnosti
 • voľba štatutárnych orgánov
 • zosúladenie údajov s obchodným registrom
 • rozšírenie predmetov podnikania
 • zmena typu obchodnej spoločnosti (napr. z s.r.o. na komanditnú spoločnosť, z s.r.o. na a.s.)
 • registrácia akcií v Centrálnom depozitári cenných papierov SR
 • manažment elektronickej schránky – slovensko.sk
 • zmluva o sponzorstve
 • kapitálový fond a kapitálový vklad
 • služby virtuálneho sídla
 • zápis ochrannej známky, patentu, designu,
 • komplexné administratívne a asistenčné služby
 • podpora právneho oddelenia
 • GDPR a compliance manažment
 • zlúčenie, spojenie alebo rozdelenie obchodných spoločností
 • zápis konečného užívateľa výhod, zmena konečného užívateľa výhod
 • register partnerov verejného sektora
 • založenie, registrácia a správa občianskeho združenia
 • založenie, registrácia a správa neziskovej organizácie
 • predaj a prevod obchodného podielu
 • leasingové a úverové poradenstvo
 • poistenie a likvidácia pohľadávok
 • investičné portfólio
 • komunikácia s úradmi, štátnymi orgánmi a správnymi orgánmi
 • podpora a vedenie verejného obstarávania
 • podpora pri štátnych zákazkách
 • personálna a mzdová agenda
 • predaj ready made spoločností
 • nominee služby

Nominee

Nominee je dôveryhodná osoba, ktorá zastupuje skutočného vlastníka v orgánoch spoločnosti, pričom nominee koná výhradne iba so súhlasom a na základe inštrukcií vlastníka.  Vlastník má po celý čas využívania nominee právny nárok na vlastníctvo spoločnosti a jej majetok na základe jednoznačnej právnej dokumentácie a súboru dokumentov, pričom vie osobu nominee štatutára odvolať, alebo vymeniť za akúkoľvek inú osobu nezávisle, teda bez akéhokoľvek úkonu zo strany nominee. V prípade využitia nominee služieb poskytujeme klientovi záruky a ručenie presne definované v zmluvných podmienkach poskytovaných služieb. Nominee služby je možné využiť pri všetkých typoch spoločností.

Máte ďalšie otázky?