Osobný bankrot

Osobný bankrot je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže oddlžiť od svojich dlhov. Oddlženia fyzických osôb je možné dvoma alternatívnymi spôsobmi (spôsob si vyberá dlžník s ohľadom na svoje osobné pomery):

  1. konkurz – dlžník po oddlžení nespláca svoje dlhy, ale príde o všetok svoj majetok (ak nejaký má), zktorého budú čiastočne uhradené jeho dlhy.
  1. splátkový kalendár – dlžník si zachová majetok, ale spláca svoje dlhy podľa určeného splátkového kalendára.

Naši špecialisti Vás krok za krokom prevedú procesom osobného bankrotu od samého začiatku až k úspešnému koncu a života bez dlhov! Pokiaľ je proti vám vedená exekúcia, dokážeme Vám zariadiť oddlženie prostredníctvom osobného bankrotu. Nezáleží, či ste fyzická osoba alebo podnikateľ- dôležitý je poctivý zámer. Nemusíte mat majetok ani pravidelný prijem. Vďaka dlhoročnej praxi, ručíme za schválenie osobného bankrotu/oddĺženia súdom.

Vďaka oddlženiu:

Kto má nárok na osobný bankrot?

Nižšie je zoznam podmienok, ktoré náš klient by mal splniť:

  • Byť platobne neschopný – mať aspoň jeden dlh viac ako 180 dní po lehote splatnosti.
  • Vedené aspoň 1 exekučné konanie už aspoň rok – v praxi to znamená, že ak Vám príde exekúcia s dátumom 10.1.2021 tak si budete môcť podať žiadosť na osobný bankrot najskôr 10.1.2022
  • Poctivý zámer.

Máte ďalšie otázky